Căn hộ chung cư

Chiến dịch Icon Plaza Thuận An Bình DươngBước 1: Tìm hiểu nghiên cứu sản phẩm/dịch vụ > căn hộ chung cư Thuận An Bình Dương Bình DươngBước 2 : Lên bộ từ khóa và chiến dịch Google Ads ( Search ) Bước 3 : Hoàn thiện website Bước 4 : Gắn mã theo dõi và đo lường website 

 • Google Console
 • Analytics > Google Analytics 4 > Mã GA4
 • Tagmanager
  • Tạo tài khoản 
  • Định cấu hình “Biến”
  • Tạo “Trình Kích Hoạt”
  • Tạo “Thẻ” mới 
   • Thẻ “Analytics”
   • Thẻ “Theo dõi chuyển đổi”
 • Chuyển đổi google ads 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *